صدور اولین گذرنامه

 
 

شرایط لازم

طبق قانون در موارد زير گذرنامه برای اولین بارصادر ميگردد

1- افرادی که در کشور رومانی متولد شده و اخیرا از بخش کنسولی سفارت شناسنامه دریافت نموده اند.

2- خانمهای اتباع خارجه که با مرد ایرانی ازدواج نموده و شناسنامه ایرانی دریافت کرده اند.

 توجه:

- مشخصات انگلیسی در گذرنامه صرفا برمبنای  فرمهای  تنظیم شده  توسط شما ومطابق نام صحیح  شما هموطن گرامی ، درج  خواهد شد ،غیر قابل تغییر می باشد و در صورت مغایرت  بخش کنسولی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

مدارك لازم

1- یک برگ درخواستنامه تكميل شده شماره [101] برای صدور گذرنامه.

( برای فرزندان زير 18 سال، اين درخواستنامه بايد  توسط پدر، ولی يا قيم  قانونی تکمیل و امضاء شود.) 

*- در صورتی  که متقاضی از بانوان دارای همسر ایرانی باشد ، یکی از دو مدرک ذیل  "الف" یا "ب"  :
الف- در صورتی که کشور محل اقامت شوهر در گذرنامه ایرانی "رومانی" باشد ، یک برگ تصویر گذرنامه ایرانی شوهر
ب- در صورتی که کشور محل اقامت شوهر در گذرنامه ایرانی "ایران" باشد ،
رضايتنامه تكميل شده شماره  [107]  برای خروج زن ویا فرزندان زیر 18سال از ایران واصل رسید واريز هزینه کنسولی تصديق امضاء اشخاص متفرقه به حساب بانکی سفارت

2- يک برگ اجازه نامه تکميل شده شماره [114] برای صدور گذرنامه فرزند

3- اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه پدر، ولی يا قيم  قانونی با قیم نامه

4- یک برگ درخواستنامه تكميل شده شماره [103] برای تغییر محل اقامت واجازه خروج مکرر از ایران

( برای فرزندان زير 18 سال، اين درخواستنامه بايد  توسط پدر، ولی يا قيم  قانونی تکمیل و امضاء شود.)  

6- اصل شناسنامه جديد درخواست کننده ويک برگ تصوير(کپی روی برگ A4) از تمام صفحات شناسنامه

7- اصل و تصويرگواهی ولادت  [نمونه]  ویا کارت اجازه اقامت در رومانی

8- دو قطعه عکس جديد 43 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غيرفوری، غيربرقی، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده باشد (عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد)

9- اصل رسید واريز هزینه کنسولی  صدور گذرنامه به حساب بانکی شماره  RO91 RNCB 0072 0496 7837 0009  در بانک BCR (در بخش کنسولی هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد)


راهنمای تکميل
پرسشنامه ها


 پرسشنامه شماره 100 برای تشکيل پرونده


پرسش
و پاسخ


هنگام کار و
نشانی سفارت


تماس با
بخش کنسولی


نمونه پرسشنامه های تکميل شده

 [253] و [255]